Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blokáda - hodnoty demokracie v praxi.

15. 2. 2007
 

 Hodnoty demokracie - prezentace Spojenými státy.

 
Blokáda –
slovo, které by již v jednadvacátém století nemělo mít v mezinárodních vztazích, či politické a hospodářské sféře žádné opodstatnění, je stále nástrojem nátlaku a vydíráni, kterého se dopouštějí ti, kdož se za jakoukoliv cenu snaží destabilizovat život v jiných zemích. Blokádou, nátlakem, rozvratem a vydíráním se snaží změnit vše k obrazu svému a nastolit tak své vize, které v konečné podobě přináší efekt jen jeho osnovatelům. Žel, jsme svědky toho, že  Spojené státy , které se neustále prohlašují ve všech  aspektech za nejdemokratičtější a tento obraz svého dokonalého image neustále „ kopírují “ v celosvětových měřítcích, naopak svými činy a skutky dokazují, že toto je jen lstivá fikce a tímto také jen jejich zbožné přání.

 
 Ze zprávy předložené generálnímu tajemníkovi Spojených národů v roce 2006.

8. listopadu minulého roku  projednalo valné shromáždění Spojených národu zprávu o blokádě Kuby ze strany Spojených státu z niž citujeme:

 -  Tato blokáda je nejkrutější a nejdéle trvající blokádou v historii

lidstva.

 -  Tato ekonomická válka se řadí svými činy a skutky do kategorie genocidiích  činů.
- 
Výrazně exteritoriální ráz institucionalizovaný Torricelliho a Helms –

Burtonovým  zákonem

- Každý 7 Kubánec z 10 se narodil a žil či žije v podmínkách blokády.

- Ekonomické škody, které kubánský lid utrpěl, přesahují 86,1 miliard dolarů. Jen v roce 2005 4 miliardy dolarů. Je třeba zde dodat, že Kuba již není až tak závislá svým exportem a dovozem na Spojených státech, přesto je blokáda pro ni velice citlivou záležitostí.

 
1.  V roce 2005 byla blokáda zostřena a byla zpřísněná i její exteritoriální

   působnost.

2.  V roce 2005 nemohla Kuba z USA importovat, s výjimkou

 zemědělských  produktů a to s velkým omezením.

- Podniky ze třetích zemí nesmějí Kubě prodat žádný produkt nebozařízení, které obsahuje více než 10 % amerických složek

- Podniky ze třetích zemí nesmějí prodávat do Spojených států produkty ani zařízení , které byly vyrobené nebo obsahují kubánské suroviny.

4. Kuba i nadále nesmí přijímat americké turisty, perzekuce těch, kdož

 Kubu navštívili se stupňují, vyjma těch, kdož tam jedou podporovat za

žold USA  kubánské disidenty.

- Podle studií zveřejněných ve Spojených státech by Kubu mohla ročně přijímat

na 5 milionů amerických turistů a příjmy by činily 7 miliard dolarů.

 
Kuba nadále nemůže používat dolar ve svých mezinárodních transakcích. Pronásledování jakékoliv platby v dolarech z Kuby nebo na Kubu dosáhlo nevídaných rozměrů.

 Kuba neměla dostup do mezinárodních finančních organizaci. Jen v roce 2005 vynaložila Meziamerická banka pro rozvoj a Světová banka celkem 12 miliard dolarů na realizaci rozvojových programů v Latinské Americe a Karibské oblasti, ani jediný však nebyl určen pro Kubu.

 
Zaostřilo se uplatňování Torricelliho zákona platného od roku 1992.

Nastala eskalace v uplatňování Helms – Burtonova zákona platného od roku 1996, kde se poprvé počítá s uplatňováním tohoto zákona proti podnikům zemí podporujících kontinuitu kubánské revoluce. Aktualizovaný Bushův plán z června roku 2006 předpokládá zpřísnění při zamítání viz k cestám do USA pro podnikatele, kteří investovali na Kubě do ropného, niklového, rumového a tabákového sektoru.

  Dochází ke zcizování kubánských značek, kdy Spojené státy s využitím podvodného zákona dovolily firmě Bacardi prodávat rum, ze značkou Havana Club a nyní chtějí zcizit i značku Cohiba.

 Bush vyhlásil dne 6. května plán na anexi Kuby.

 
K tomuto cíli je tedy využíváno blokády s použitím propagandistické kampaně proti Kubě. Je zde třeba také na rovinu říci, že se zvýšila enormně rozvratnická činnost proti Kubě a to nejen ze strany USA, ale i dalších zemí / můžeme dodat, že i ze strany České republiky /.

 

Ještě více blokády.

 Nové mechanizmy zdokonalující uplatňování blokády a sankci proti těm, kdo by ji nedodržovali, včetně trestních postihů.

 Zákaz přímého zasílání finančních prostředků a transferů prostřednictvím institucí ve třetích zemích.

Zákaz prodeje lékařských přístrojů pro potřeby rozsáhlých programů v zahraničí, s negativním dopadem na lékařské programy revoluce jak na Kubě tak v dalších zemích / operace Milagro, brigáda Henryho Reeva, komplexní program pro zdraví v téměř 70 zemích /.

Vytvoření „ Mezinárodní složky pro kubánský nikl “ , která má zabránit prodeji kubánského niklu ve světě.

Zostřené pronásledování kubánských obchodních operací realizovaných prostřednictvím třetích zemí a finanční operace Kuby.

Na vrcholném jednání Hnutí nezúčastněných, které proběhlo v Havaně, se 118 členských zemí této organizace se shodlo a vyzvaly vládu Spojených států a to již po několikráte, aby ukončila ekonomickou, obchodní a finanční blokádu Kuby, která je jednostranným aktem zvůle Spojených států a je v rozporu s Chartou Spojených národu, s mezinárodním právem i s principy dobrého sousedství a působí lidu Kuby velké materiální ztráty a hospodářské škody. Vyzvaly Spojené státy ke striktnímu dodržování rezoluci Valného shromáždění Spojených národů. Vyzvali rovněž vládu Spojených států, aby vrátila pod kubánskou svrchovanost území okupované v souvislosti s námořní základnou v Guantanamu a ukončila útočné rozhlasové a televizní vysílání proti Kubě. Trvají na tom, že americká protikubánská opatření představují narušení svrchovanosti Kuby a vážně porušují lidská práva kubánského lidu.