Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o čionnosti SČKP 2020

Vaše excelence, vážené soudružky, vážení soudruzi,

vážení hosté,

opět uplynul rok a my se zde scházíme na jednání naší Valné hromady SČKP. Na minulé valné hromadě jste mne zvolili jako novou předsedkyni Společnosti česko-kubánského přátelství. Nyní máte možnost posoudit, jak jsem se s touto výzvou vypořádala. Se zvoleným výkonným výborem jsme z centra společnosti zorganizovali naše tradiční akce.  Připomněli jsme si oslavu 66. výročí útoku na kasárna Moncada. V létě zorganizovali plavbu lodí po Vltavě na připomenutí zahájení Kubánské revoluce.  Na sklonku roku, v listopadu jsme pak uspořádali demonstraci před americkou ambasádou proti zločinné blokádě Kuby ze strany USA, která trvá již šest desetiletí, a v prosinci jsme uspořádali společně s Klubem mezinárodní politiky setkání a besedu s kubánským velvyslancem v ČR jeho excelencí D. F. Alonsem Mederosem. Ráda bych Vám poděkovala za hojnou účast na všech těchto akcích a za jejich kladné hodnocení. Přes léto se nám za vydatného přispění Kubánské ambasády podařilo zorganizavat prezentaci kultury Kuby v Aquaparku Čestlice pod názvem Kubánské léto. K akci byla uspořádana i tisková konference, na níž jsem byla přítomna (předsedkyně SČKP – T. Čechová Humpolcová), a kde byla prezentována naše společnost a byl zavěšen i její banner.

Dlouhou dobu byly neaktivní naše webové stránky společnosti. Tuto skutečnost jsme chtěli s vedením společnosti změnit a z tohoto důvodu jsem vás oslovila s výzvou, zda by se mezi našimi členy nenašel webmaster, který by naše webové stránky po grafické stránce obnovil. S velkým nadšením a vděkem vám mohu sdělit, že se to podařilo. Na internetové adrese www.kubadnes.cz dnes najdete nové webové stránky s moderním grafickým designem, které obsahují nejen řadu nových informací o naší činnosti a o činnosti územních organizačních složek spolku, ale i informací o Kubě. Je zde například umístěné video z besedy s kubánským velvyslancem, informace z výjezdu do územní organizační složky společnosti v Mladé Boleslavi, či pozvání na každoročný výstup na Milešovku, kterou pořádá územní organizační složka SČKP Ústí nad Labem dne 6. června letošního roku. Vedle webových stránek bude stále fungovat naše facebooková stránka společnosti, na které najdete vy i všichni zájemci z řad veřejnosti aktuální informace z naší činnosti.

Chci vás proto poprosit, pokud budete pořádat jakoukoli akci v rámci vaší územní organizační složky spolku, tak nám posílejte informace, fotky a články. Vše budeme umísťovat na webových stránkách v rubrice naše činnost – z činnosti územních organizačních složek. Na webovýh stránkách jsou pak také rubriky – Informace ze SČKP, z Kuby a velvyslanectví a různé. V neposlední řadě, protože naše stránky jsou zálěžitostí a vizitkou nás všech, budete-li mít jakýkoli nápad týkající se doplnění našich webových stránek, veškeré podněty přivítáme.

Další velkou změnou, kterou jsme letos uskutečnili, byla reorganizace naší kaceláře zde v budově, a zaarchivování našich starších materiálů a dokumentů. Za archivaci a úklid bych chtěla poděkovat naší předsedkyni Kontrolní komise Ivě Kopecké. Jak jsem vás informovala prostřednictvím emailu, dostali jsme na jednání VV SČKP nápad, že bychom v této kanceláři zřídili knižní koutek se zaměřením na Kubu a Latinskou Ameriku. Proto stále trvá výzva, pokud byste měli doma nějaké publikace, které by se daly využít a mohli byste je k tomuto účelu posktnout, byli bychom velice rádi.

Letošní valná hromada je nevolební, došlo však k jedné změně a to k rezignaci Ludvíka Šuldy z výkonného výboru, z důvodu časové vytíženosti. Výkonný výbor se schází tedy od dubna loňského roku bez jeho přítomnosti. Příští rok, až se bude volit nové vedení společnosti dojde oficiálně k této změně a k dovolení nového člena do výkonného výboru.

Ráda bych Vás informovala, že až na jeden, jsou veškeré body usnesení valné hromady minulého roku splněny a nebo se plní průběžně. Nepodařuilo se nám však bez vlastního zavinění zaslat Kubě 1000 eur jako příspěvek na úhradu škod způsobených hurikánem Irma. Peníze jsme se snažili několikrát na kubánský účet poukázat bankovním převodem, jelikož jiná možnost nebyla ve sbírce připuštěna. Bohužel, vlivem blokády Kuby, nebyla transakce provedena a peníze nám vždy byly vráceny zpět na účet. Při snaze problém vyřešit jsme zjistili, že v tuto chvíli neexistuje u nás ani ve světě žádná banka, která by umožňovala zasílat peníze na kubánský účet. Na jednání VV SČKP jsme se proto domluvili, že peníze necháme k dispozici na našem účtu pro jinou sbírku na pomoc Kubě, u které by byl možný jiný způsob doručení peněz.

Jak jste jistě zaznamenali, tak na Kubě došlo ve vedení státu k zásadním změnám. Nová kubánská ústava zřídila i funkci prezidenta, předtím byl hlavou tohoto karibského ostrova oficiálně předseda státní rady. Prezidentem je nyní devětapadesátiletý Díaz-Canel, který stojí v čele země od loňského dubna, tehdy ještě jako předseda státní rady. Prezidentského úřadu se ujal letos v říjnu. Vládní linii ale dál určuje jeho předchůdce v úřadu hlavy státu Raúl Castro, který je prvním tajemníkem Komunistické strany Kuby. Kuba má znovu premiéra. Funkci obnovila po víc než čtyřiceti letech a je jím ministr cestovního ruchu. Šestapadesátiletého Marrera, který byl posledních 16 let ministrem cestovního ruchu, navrhl do úřadu premiéra současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Předtím ho jako kandidáta schválilo vedení komunistické strany, v jejímž čele stojí Raúl Castro, bratr Fidela Castra.

Minulý rok – 17. prosince si ale také Kuba připomněla 5. výročí návratu Kubánské pětice do vlasti a oslavila 500 let od založení Havany. Současná Havana má přes dva miliony obyvatel a každoročně ji navštíví přes milion turistů.

Nyní již přejdu k samotné činnosti SČKP. Ta mohla své aktivity do značné míry uskutečňovat především díky České nadaci 2000, která tak jako v předešlých letech poskytuje na základě našich žádostí o dotaci prostředky na činnost našeho spolku. Jedná se jednak o příspěvek na pronájem kanceláře zde v budově Politických vězňů 9, tak i na financování našich dalších aktivit jako v loňském roce byla již zmíněná plavba lodí po Vltavě.

Minulý rok sice oznámila nadace omezení svých příspěvků spolkům, ale i přes tuto skutečnost jsme od ní obdrželi finanční prostředky. To bylo naprosto klíčové, protože pouze z členských příspěvků, jejichž výši jsme od vzniku naší Společnosti nezvyšovali, bychom tyto veškeré aktivity nemohli realizovat. Je samozřejmě otázkou, jak budeme schopni financovat naše aktivity v přístích letech, resp. jaký přístup k řešení tohoto problému si zvolíme. Byť to zatím není na pořadu dne, již dnes bychom se však nad možným řešením měli zamýšlet.

Kromě naší tradiční účasti na oslavách 1. máje v Praze, jsme poslali 1. ledna a v dubnu minulého roku také na Kubu zdravici u příležitosti vítězství Kubánské revoluce a připojili se k protestu odmítající Helms-Burtonův zákon z roku 1996, který začala USA uplatňovat. Vyjádřili jsme nesouhlas s rozhodnutím uplatňovat hlavu III. tohoto zákona a s umožněním použití postupu podle hlavy IV a zároveň vyslovili požadavek na zrušení diskriminačního Helms-Burtonova zákona s okamžitou platností. Je nutné připomenout, že tato blokáda je v rozporu s mezinárodním právem Charty OSN. Uplatňování hlavy III. a IV. tohoto zákona je i porušením závazků přijatých v rámci dohod mezi EU a USA z roku 1997 a 1998, které byly doposud dodržovany. Kroky USA vedou k posílení blokády Kuby. Společnost česko-kubánského přátelství proto jednoznačně odsoudila blokádu Kuby ze strany USA a rozhodnutí uplatňovat hlavu III. a hlavu IV. Helms-Burtonova zákona. 

Jak již bylo zmíněno, v srpnu jsme si za účasti zhruba sto lidí, Kubánské ambasády a Martiánské společnosti Kubánců žijících v ČR, připomněli oslavu 66. výročí útoku na kasárna Moncada a zahájení Kubánské revoluce. K dispozici bylo bohaté občerstvení a rovněž tombola. Dne 5. listopadu proběhla již tradiční demonstrace před ambasádou USA odsuzující blokádu Kuby ze strany Spojených států a 16. prosince společně s Klubem mezinárodní politiky proběhlo setkání a beseda s kubánským velvyslancem v ČR jeho excelencí D. F. Alonsem Mederosem.

Oblast, která nám stále působí nemalé problémy, je vyhledávání a překlad relevantních informací o situaci na Kubě a jejich distribuce do územních organizačních složek spolku. Věříme, že díky obnově našich webových stránek a spolupráci s Kubánskou ambasádou se nám podaří tuto situaci zlepšit.

Nedílnou součástí SČKP jsou územní organizační složky Společnosti, které nerovnoměrně působí na celém území České republiky. Výkonný výbor se podle plánu práce na rok 2019 zabýval tematicky stavem územních organizačních složek spolku několikrát, průběžně také v agendě výjezdů či návštěv nebo při zprávách o účasti na schůzích územních organizačních složek spolku. Kvalita komunikace s územními organizačními složky spolku je rozdílná, s některými funguje dobře, s jinými s určitými obtížemi, a někde vázne zcela. Tuto věc nelze řešit z centra a je závislá na Vás. Proto bych Vás chtěla poprosit abyste se zamysleli jak oblast komunikace uvnitř našeho spolku zlepšit.

Nyní již k činnosti samotných územních organizačních složek spolku. Úvodem musím říci, že ne všechny územní organizační složky spolku, z celkového počtu 27 registrovaných, poslaly zprávu o své činnosti, či jejich předsedové alespoň ústně poskytli stručnou informaci o činnosti jejich územní organizační složky. A to přes opakované výzvy a upozornění. Bohužel, rovněž ne všichni ke zprávě o činnosti zaslali přehled členů i stav placení členských příspěvků.

Došlé zprávy o činnosti územních organizačních složek spolku lze hodnotit různě, u některých je vidět, že si zasilatelé dali skutečnou práci s těmito zprávami, jiné jsou stručné a ukazují, že činnost územní organizační složky příliš bohatá nebyla, či je pouze formální.

Nelze zastírat, že na tomto ne příliš uspokojivém stavu má hlavní podíl rostoucí věk a zhoršující se zdravotní stav našich členů. Měli bychom se proto intenzivně usilovat o získávání nových členů, aby mohla probíhat přirozená generační obměna. Skutečností ovšem je, že v obecně netečné a individualistický orientované společnosti se s tímto problémem potýkají všechny spolky, a nejvíce pak spolky s kulturní a humanistkou orientací jako je ten náš.

Aktivně pracuje největší územní organizační složka v Brně. Dne 15. 1. 2019 si zvolili za svého předsedu Aleše Huberta. V roce 2019 uspořádala hned několik akcí a besed, například oslavu MDŽ, besedy s názvem 60 let úspěchů kubánské revoluce – úspěchy v turismu, Sousedé Kuby – Mexiko, Che a černý kontinent (ve spolupráci s jihomoravským klubem KSM), povídání o Kubě u vína a kubánských písní (k příležitosti výročí založení Havany). V květnu se zde uskutečnilo setkání s kubánskými diplomaty, včetně přijetí u primátorky města Brna. Členové této územní organizační složky se zúčastnili také centrálních akcí SČKP a to 31. 8. plavby po Vltavě. Od kubánského velvyslance obdrželi dar pro vznikající muzeum – kubánskou košili – guayaberu. Dne 5. 11. se zúčastnili protestu proti blokádě Kuby před americkou ambasádou. V prvním pololetí roku 2020 plánují následující akce: setkání se slovenským studentem, který nedávno absolvoval studijní pobyt na Kubě, 125 výročí boje o nezávislost Kuby a také připomínku teroristických zločinů imperialismu spáchaných proti Kubě. Ke všem konaným akcím sepsali reportáže a články a šířili je různými kanály – byly přeposlány na oficiální facebook Společnosti, publikovány na webu Komunistického svazu mládeže a na stránkách jejich časopisu Mladá pravda, na webu Jihomoravského krajského výboru KSČM, na stránkách Parlamentních listů, v Haló novinách a v komunistickém listu Dialog.

Územní organizační složky v Teplicích a Bílině zorganizovaly jako každý rok v dubnu celodenní návštěvu zástupců kubánského diplomatického sboru v okrese Teplice současně s přijetím u hejtmana Ústeckého kraje, kterým je předseda bílinské pobočky O. Bubeníček. Setkání se také zúčastnila předsedkyně územní organizační složky Společnosti v Teplicích Jitka Hanousková a předsedkyně SČKP T. Čechová Humpolcová za vedení SČKP.  Při příležitosti 58. výročí porážky americké invaze v Zátoce sviní územní organizační složky zaslali na Kubánské velvyslanectví zdravici kubánskému lidu. V květnu vydali prohlášení zaslané velvyslanectví Kubánské republiky, v němž se připojili k protestu proti rozhodnutí USA začít uplatňovat v plném rozsahu Helms-Burtonův zákon z roku 1996, odsoudili tuto politiku USA a vyjádřili kubánskému lidu plnou podporu a solidaritu.     Při příležitosti 66. výročí útoku na kasárna Moncada, zahájení Kubánské revoluce zaslali zdravici kubánskému lidu na Kubánské velvyslanectví. Začátkem srpna si připomněli nedožité 93. výročí narození Fidela Castro Ruz, nejvýznamnější osobnosti Kuby od doby José Martího.  Dvě členky územně organizační složky Teplice se zúčastnily 31. 8. plavby lodí v rámci oslavy 66. Výročí zahájení Kubánské revoluce. Na pozvání velvyslance kubánské republiky v ČR jeho excelence Danilo Alonsa Mederose s chotí Tamarou a Martiánské asociace Kubánců žijících v ČR se zúčastnila předsedkyně územní organizační složky SČKP Teplice v prostorách velvyslanectví 23. listopadu v letošním roce již druhého setkání Kubánců žijících v ČR a jejich českých přátel. Informaci o průběhu krásného setkání byla zveřejněna na webu, fb i ve zpravodaji OV. Na webu OV KSČM Teplice je zřízena samostatná složka SČKP, kde se zájemci mohou dozvědět zajímavosti z Kuby i z činnosti SČKP, jak v okrese Teplice, tak i celorepublikových akcí. Veškeré informace a aktuality ze SČKP jsou také zveřejňovány ve facebookové skupině KSČM Teplice. V sekretariátu OV KSČM byla rovněž v průběhu celého roku pravidelně aktualizovaná nástěnka.

Územní organizační složka v Ústí nad Labem pravidelně v červnu pořádá výstup na Milešovku. Pravidelně se tato územní organizační složka zúčastní konaných akcí SČKP v Praze a pokládání věnců v Terezíně. Výstup na Milešovku se v roce 2020 usuteční dne 6. června.

K pravidelným akcím územní organizační složky spolku v Liberci, které územní organizační složka spolku zajišťuje, patří tradiční setkání členů organizací sdružených v Koordinačním centru vlasteneckých organizací (např. Terezínská tryzna, vzpomínka k výročí dětského tábora českých německých dětí v Holanech u České Lípy) a dále akce k MDŽ. Byl zvolen nový předseda této územní organizační složky spolku a to s. Jan Záhumenský. 31. srpna se zúčastnilo několik členů Územní organizační složky Liberec plavby po Vltavě. Kubánský velvyslanec navštívil Liberecký kraj 9. 9. 2019 spolu s manželkou, konzulkou Evelyn León Pérez, překladatelkou paní Mankovou a předsedkyní Společnosti Česko-Kubánského přátelství s. Čechovou Humpolcovou. Delegace zahájila návštěvu na OVKSČM v České Lípě, kde byla připravena snídaně a následně proběhla krátká beseda. Pak se delegace přesunula do Nového Boru. Nejprve do společnosti Egermann, kde byla prohlídka tradiční ruční výroby skla, potom do firmy Crystalex, kde došlo k přivítání ředitelem společnosti, ale také starostou Nového Boru p. Dvořákem. Po prohlídce závodu následoval oběd za účasti vedení města Nový Bor.  Delegace pak odjela do Liberce na radnici, kde byla přijata zástupcem primátora města Liberce p. Němečkem. Po krátké výměně názorů, občerstvení a zapsáním do kroniky města delegace odjela na Ještěd. Poté byla celá delegace přijata v hotelu Liberec, kde na ně čekali nejen členové Územní organizační složky Liberec, ale také zájemci z řad široké veřejnosti. Několik členů organizační složky Liberec se 23. 11. 2019 na ambasádě Kubánské republiky zúčastnilo přátelského setkání s velvyslancem, konzulkou a Kubánci žijícími v ČR. Do konce roku uspořádali ještě výroční členskou schůzi, na které přijali 3 nové členy a na které byla představena vize a práce pobočky Liberec na rok 2020. V letošním roce by rádi navázali spolupráci s rodilými Kubánci žijícími v Libereckém kraji, a to za pomoci Kubánského velvyslanectví a Martiánské asociace Kubánců žijících v ČR.

Územní organizační složka v Ostravě pořádala kulturní a společenské akce se zaměřením na informovanost o blokádě Kuby, besedy s místními obyvateli a setkání s Kubánci žijícími na Ostravsku, kterým byla poskytnuta pomoc v pracovně právní oblasti. Rovněž se členové této složky zúčastňují i konaných akcí v Praze. V roce 2019 uskutečnila tato územní organizační složka zajímavé besedy - byla připomenuta historie rozvoje Kuby od revoluce až ke kontrarevolucím v bývalých zemí sovětského bloku. Byly rovněž připomenuty některé projevy soudruha Fidela Castra Ruz na sjezdech komunistických stran.

Členové územní organizační složky v Trutnově se dle svých možností zúčastňují akcí pořádaných OV KSČM a Klubem českého pohraničí. V letošním roce se zúčastní besedy s kubánským velvyslancem, která bude v měsíci březnu v Hradci Králové.

Územní organizační složka v Mladé Boleslavi se v roce 2019 zúčastnila oslavy k 66. výročí útoku na kasárna Moncada, zahájení Kubánské revoluce, která se konala v sobotu 31. srpna v Praze a výstavy na ÚV KSČM. V prosinci navštívil Mladou Boleslav velvyslanec Kubánské republiky jeho excelence Danilo Alonso Mederos s manželkou. Za doprovodu poslance Parlamentu ČR Stanislava Grospiče si prohlédli v závodě Škoda Auto a.s. lisovnu, svařovnu, montáž Fabii a dopolední část zakončili v muzeu. Po obědě pak navštívili letecké muzeum Metoděje Vlacha. Odpoledne besedovali s členy pobočky.

Územní organizační složka v Plzni, Berouně, Nymburce, Kladně, v Chomutově, ve Znojmě, v Litoměřicích, v Klatovech, v Domažlicích, v Terezíně a v Karlových Varech se zúčastňuje dle svých možností pořádaných akcí SČKP, akcí proti blokádě Kuby a k jednotlivým výročím. Rovněž se účastní za společnost i pravidelných akcí KSČM, např. MDŽ či oslav 1. máje.

Některé územní organizační složky spolku pracují dle svých možností, mezi ně patří územní organizační složka spolku v Ústí nad Orlicí, v Benešově, v Příbrami, v Rokycanech a ve Frýdku-Místku.

Výčet by samozřejmě mohl být širší a podrobnější, neboť uspořádané akce se uskutečnily na větším počtu míst. Domnívám se však, že tato průřezová ukázka aktivit naší členské základny je dostatečně reprezentativní a dobře dokumentuje současnou situaci.

Ty územní organizační složky spolku, které nepracují, či jejichž činnost lze i podle zaslaných zpráv považovat za ryze formální, prosím, aby se aktivně zapojily do činnosti SČKP, do činnosti ve prospěch Kuby. Aby se postavily proti stále přetrvávající antikubánské, proticastrovské propagandě dnešní politické moci. Bohužel jde stále o aktuální otázku. Naše existence dává smysl jen tehdy, pokud za sebou vidíme úspěšné plody naší práce. Mohu Vás ujistit, že všechny zprávy o činnosti územních organizačních složek spolku jsem pečlivě přečetla a vidím v nich jak obraz naší práce, tak i ponaučení do budoucna. Bude i na výkonném výboru Společnosti, aby analýzu těchto zpráv vzal jako východisko pro svou budoucí práci.

Děkuji jménem vedení Společnosti česko-kubánského přátelství všem aktivním a obětavým předsedům a členům územních organizačních složek spolku, kteří šíří přátelství a solidaritu se socialistickou Kubou po okresech. Děkujeme těm KV a OV KSČM, které územním organizačním složkám spolku a celé SČKP pomáhají, umožňují jim konat schůze ve svých prostorách, podporují jejich akce, pomáhají šířit informace ve zpravodajích, pomáhají s distribucí materiálů apod. I nadále platí nabídka předsedům všech územních organizačních složek Společnosti, že se mohou účastnit schůzí výkonného výboru SČKP, které se konají každý druhý čtvrtek v měsíci od 13.00 hod. v budově ÚV KSČM. Pro lepší koordinaci je však vždy lepší ujistit se prostřednictvím emailu či telefonu, zda v daný měsíc nedošlo ke změně termínu.

Pokud mám zhodnotit naši činnost v uplynulém roce jako celek, myslím že jsme všichni odvedli kus práce ve prospěch Kuby, i k propagaci činnosti naší SČKP. Co je nutné zdůraznit je, že jak se nám soustavně snižuje okruh našich aktivistů, stejný nebo ještě větší kus práce odvádí stále menší počet z nás. Není to uspokojivý stav ani pro nás členy výkonného výboru, a neměl by být ani pro Vás ostatní, především pro předsedy územních organizačních složek naší Společnosti. Apeluji na Vás, prosím Vás, získávejte mladé a především vychovávejte si své nástupce tak, jak to například udělal s. J. Štofan v Brně.

Pro stimulování aktivity opakovaně nabízíme i možnost vysílání lektorů Společnosti do územních organizačních složek, kteří mohou pomoci při pořádání besed, mítinků a pod. SČKP má stále ještě k dispozici zkušené lektory, kteří jsou vždy ochotni přijet, jak ví ty územní organizační složky, které tohoto využívají. Je škoda, že tato možnost, ač opakovaně nabízena, je územními organizačními složkami využívána pouze v malé míře, ač právě u těch méně aktivních by byla dobrým způsobem k oživení jejich práce.

I nadále musíme umět lidem vysvětlovat význam a důvody ekonomických a sociálních reforem, ve kterých Kuba pokračuje, a vyvracet tak neustálé lži šířené některými médii. V ještě větší míře pak musíme být schopni čelit silné dezinformační kampani v souvislosti s navázáním diplomatických styků mezi Kubou a USA, které totiž automaticky neznamená zrušení více než 50 let trvající blokády Kuby.  Naopak za prezidenta Trumpa dochází k jejímu upevňování a dalšímu posilování.

Závěrem chci vyjádřit naše velké poděkování orgánům Komunistické strany Čech a Moravy na všech úrovních, a pevně věřím, že na stejné či lepší úrovni bude naše spolupráce i v letošním roce. Díky patří také levicovým, pokrokovým a vlasteneckým spolkům, které s námi úzce spolupracují.

Děkuji Vám za pozornost.

PATRIA O MUERTE!

VENCEREMOS!