Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rámcový plán práce SČKP na rok 2020

Rámcový plán práce SČKP na rok 2020

(Praha, 1. února 2020)

 

SČKP na základě svých stanov bude nadále směřovat svoji činnost směrem k prohlubování přátelství mezi lidem Kuby a ČR především formou pořádání besed, přednášek, kulturních a dalších akcí; a to dle aktuální situace a ve spolupráci se zastupitelským úřadem Kuby, Martiánskou asociací Kubánců žijících v ČR, Kubánským institutem přátelství mezi národy (ICAP) a dalšími organizacemi v ČR, jejichž aktivity nebudou v rozporu s cíli SČKP.

 

Jedná se zejména o:

· Aktivity směřující k problematice blokády Kuby ze strany USA, zejména účinná podpora okamžitému a bezpodmínečnému zrušení blokády Kuby a ukončení okupace území základny Guantánamo na Kubě ze strany USA – petiční akce, demonstrace, výstup na Milešovku a další. V tomto ohledu bude SČKP usilovat o spojení s pokrokovými hnutími z celého světa.

 

· Pořádání akcí proti blokádě každého 17. v měsíci (akce na ulici, Facebook a Twitter).

 

· Aktivizaci SČKP v regionech, a to formou mj. vysílání členů lektorské skupiny k besedám, vysílání zástupců Výkonného výboru SČKP či zastupitelského úřadů Kuby na akce v regionech a regionální iniciativa pro pořádání vlastních akcí.

 

· Šíření objektivních informací týkajících se situace na Kubě, a to jak formou akcí v regionech iniciovaných SČKP, tak za pomoci internetu.

 

· Vyvíjení snahy o podporu ze strany vlasteneckých a pokrokových organizací působících v ČR.

 

· Získávání mladších členů a příprava nástupců stávajících představitelů SČKP, s vědomím rizika rozpadu SČKP z důvodu stárnoucí členské základny.

 

· Tradiční plavbu lodí po Vltavě k připomenutí výročí útoku na kasárna Moncada.

 

· Účast na akcích solidarity s Kubou v Evropě i ve světě a to dle finančních možností SČKP.

 

· Pokračování v šíření myšlenek a solidarity, internacionalismu a mírové práce prostřednictvím nejrůznějších akcí, které mají pozitivní dopad na sociální sítě.

 

· Účast na akcích pořádaných jinými subjekty, majícími pozitivní vztah ke Kubě, jako například oslav 1. máje, Slavnosti Haló novin, a dalších setkání občanů, s cílem propagovat kubánskou kulturu a sdělovat objektivní informace o realitě na Kubě, a to dle konkrétních možností - např. stůl/stánek, distribuce materiálů, debata s občany ČR. Účast na latinskoamerických festivalech v ČR.