Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kuba - informace

15. 2. 2010
 

Kuba - informace

 

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 * República de Cuba – zkratka: CU 

 * Kubánská republika

 1.2. Rozloha

 Celkem 109 886 km2, z toho: 

  * obdělávaná zemědělská půda: 29 %

 * louky a pastviny: 23 %

 * lesy: 17 %

 * ostatní: 31 %

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km^(2), podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 

Celkem 11 237 722 (k 31.12.2008), z toho:

  muži 5 627 816

  ženy 5 609 906

 Hustota osídlení celkem 102,3 osob/km 2

 Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 5,0278 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 

 Průměrný přírůstek/úbytek – 0,1 na 1000 obyv.

  Poměr pohlaví - 1003 mužů na 1000 žen

  Průměrná hrubá porodnost – 10,9 na 1000 obyv.

  Narození celkem – 122 556

  Průměrný věk obyvatelstva – 37,94 let

  Průměrná délka života – 77,97 let

  Průměrná hrubá úmrtnost - 7,6 na 1000 obyv.

1.5. Národnostní složení

 

Na Kubě existuje pouze kubánská národnost. Někteří občané mají dvojí národnost po rodičích, podle toho, odkud se na Kubu přistěhovali. Tato druhá národnost však slouží pouze pro usnadnění cestování do původní vlasti rodičů. Nikde jinde se na Kubě neuvádí.

 

 * mulati: 51 % 

 * běloši: 37 %

 * černoši: 11 %

 * asiati: 1 %

 

1.6. Náboženské složení

  * ateisté

 * katolíci

 * africká náboženství

 * judaismus

 

Oficiální čísla nejsou publikována.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

  * španělština

 

Ostatní nejčastěji používané jazyky – angličtina v obchodním styku, pro styk s turisty také francouzština, italština a němčina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 14 provincií (jedna z nich je hlavní město) + zvláštní okrsek Isla de la Juventud:

 Camagüey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguín, město Ciudad de La Habana, provincie La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Río, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Villa Clara, zvláštní okrsek Isla de la Juventud

 

Země se dále člení na 169 okresů (municipios).

 

Hlavní město:

  Ciudad de La Habana (Havana) - 2,156 mil. obyvatel

 Další velká města: 

  Santiago de Cuba – 1,044 tis. obyvatel

 Camagüey - 783 tis. obyvatel

 Holguín - 1,035 tis. obyvatel

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 

V zemi legálně platí dvě měny:

 

 * Kubánské peso – Peso Cubano Nacional (CUP) / 100 centavos (nacionales)

 * Konvertibilní peso – Peso Cubano Convertible (CUC) / 100 centavos (convertibles)

 

Pozn. V oficiálních kubánských statistikách se nerozlišuje důsledně rozdíl mezi peso nacional a peso convertible, tak je třeba i rozumět tabulkám uváděným dále v ekonomické části textu STI.

 

 peso convertible CUC – hlavní užívaná měna, obdoba „tuzexových bonů”, emitována uvnitř země; aktuální kurz je 1 EUR = 1,29 CUC (srpen 2009); směnitelnost CUC je pouze na Kubě

 peso nacional CUP – ve státních směnárnách kurs:1 CUC = 24 CUP (srpen 2009)

 euro EUR – používání této měny je zavedeno v izolovaných turistických centrech jako Varadero, ostrovy Cayo Largo, aj; Eurem je sice možno platit, ale tím stylem, že u pokladny vám vezmou eura, ale provedou přepočet na CUC a výdavek vám vrátí v CUC; účelem zavedení této měny je zjednodušit a tím zpříjemnit pobyt turistů, z nichž okolo poloviny přijíždí právě ze zemí EU

 

Většina obchodů prodává zboží za CUC. Řadový Kubánec však téměř nemá oficiální možnost, jak si CUC vydělat. V obchodech za CUP se dostanou pouze přídělové potraviny a ve velmi omezené míře také technické výrobky kubánské produkce nebo asijské provenience (nejobyčejnější oděvy a obuv, rákosový nábytek apod.). Za CUP je také zelenina a ovoce na tržišti. Největším zdrojem CUC pro Kubánce jsou dary od jejich příbuzných žijících v zahraničí (podle mezinárodních odhadů to je ročně až 1,2 miliardy USD).

 

Do konce října 2004 se na Kubě používal k platbám v převážné míře americký dolar (USD). Od 8. 11. 2004 však byl stažen USD z oběhu a nahrazen CUC. Pokud nyní někdo chce v bance vyměnit bankovky USD za CUC, je mu účtována 10 %-ní srážka, interpretovaná jako riziko Kuby za použití embargované měny. Při bezhotovostním styku, nebo při použití bankovní karty, není tento poplatek účtován.

 

Pro mezinárodní bankovní styk nesmí Kuba vzhledem k americkému obchodnímu embargu používat USD, pouze jiné světové měny.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 

 * 1. leden – Výročí revoluce v roce 1959, hlavní státní svátek

 * 1. květen – Svátek práce

 * 25.–27. červenec – Den národního povstání (útok na kasárna Moncada dne 26. 7. 1953)

 * 10. říjen – Začátek bojů za nezávislost, osvobození otroků roku 1867 – tzv. Grito de Yara.

 * 25. prosinec – Vánoce – nově vyhlášeny volným dnem od roku 1998

 

Pracovní doba:

 ministerstva a podniky:

  * Po-Pá 8:00 – 16:30 polední přestávka 30 – 60 min, (pracují 8,5 až 9 hod. dle délky oběda)

 

obchody:

  * Po – So: 10:00 - 17:00 až 18:00 

 benzín. stanice Cupet, Oro Negro: 24 hod. denně

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 Pro obchodní jednání je důležité uvědomit si, že se jedná o socialistickou ekonomiku, kde je spousta činností řízených z centra a to také často vyžaduje schvalování i překvapivých detailů. V červenci 2003 odebrala kubánská centrální banka tuzemským firmám možnost mít devizové účty. Místo nich dostaly konvertibilní pesa CUC. Při nákupu ze zahraničí musí kubánská firma předložit centrální bance (Banco Central de Cuba) žádost o převod deviz, kterou musí doložit kontraktem a fakturou na dovážené zboží. Centrální banka tuto žádost posoudí a rozhodne, zda je požadovaný dovoz potřebný pro národní hospodářství a zda tedy firmě smění její převoditelná pesa na devizy nebo ne. Při obchodních jednáních je kubánská strana často vázána předpisy, na jaké obchodní podmínky může přistoupit. To znamená, že není zcela v moci obchodního partnera rozhodnout všechny detaily smlouvy. Občas se ale také stává, že se na tuto okolnost kubánská strana záměrně odvolává, aby pro urychlení jednání přinutila protistranu k ústupkům. Při sjednávání platebních podmínek kontraktu je dobré vyžadovat kvalitní zajištění platby.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

 

Pro cizince je v Havaně vyčleněna nemocnice Cira García. Ošetření je placené, přičemž za první orientační návštěvě lékaře se obvykle platí kolem 25 CUC. Také další ceny jsou vysoké. Doporučujeme uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí, pojištění od VZP na Kubě uznávají. Ve větších turistických střediscích (např. Varadero) jsou obdobné nemocnice pro zahraniční turisty.

Spojení:

 Nemocnice “Clínica Central Cira García”

Calle 20, No. 4101

Esquina a Ave. 41, Miramar, La Habana

tel: 204 28121 - 14

 

Clínica Internacional Varadero

tel: 045/66 72 26 

 

První pomoc

55-1185,55-1584,55-1585

 

Kardiovaskulární ambulance

40-5093, 40-5094

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

 

Žádné české instituce na Kubě nepracují (Czech Trade, Česká centra apod.). Reciproční existence Československého kulturního střediska v Havaně a Kubánského kulturního střediska v Praze byla v roce 1991 vypovězením dohody kubánskou vládou zrušena.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 

 * Policie – 106

 * Hasiči 105 

 * Panataxi – 555555

 * Nemocnice Cira García – 2042811 (až 14)

 * Letiště José Martí – informace – 2664133

  * Air France – 8332642

 * Iberia – 2043444

 * Condor-LTU – 8333525

 

1.18. Internetové informační zdroje

Noviny a časopisy:

 

 * GRANMA – oficialni deník KSK, GRANMA Internacional - www.granma.cubaweb.cu

 * www.granma.co.cu, www.granma.cu, www.granmai.co.cu

 * Juventud rebelde - www.jrebelde.cubaweb.cu

 * Trabajadores - www.trabajadores.cubaweb.cu

 * www.bohemia.cubasi.cu

 * www.bohemia.cubaweb.cu

 * www.opciones.cubaweb.cu

 * www.caimanbarbudo.cu

 * www.somosjovenes.cu

 * www.juventudtecnica.cu

 * www.pionero.cu

 * www.zunzun.cu

 * www.almamater.cu

 * www.mujeres.cubaweb.cu

 * www.eleconomista.cubaweb.cu

 * www.tricontinental.cubaweb.cu

 * www.cinecubano.cu/revista

 * www.temas.cult.cu

 * www.cubaliteraria.com

 * www.cubasolar.cu/biblioteca/energiaytu.html

 * www.giga.islagrande.cu

 * www.fenix.islagrande.cu

 * www.inder.co.cu/jit/

 

Rozhlas:

 

 * Radio Rebelde - www.rrebelde.cu

 * Radio Habana Cuba - www.radiohc.cu

  * Radio Progreso - www.radioprogreso.cu

 * Radio Reloj - www.radioreloj.cu

 * Notinet del Cubaweb - www.nnc.cubaweb.cu

 

Televize:

 

 * Cubavisión (TV Cubana) - www.cubavision.cubaweb.cu, www.media.islagrande.com

 * Televisión Serrana - www.tvserrana.islagrande.cu/index.htm

 

Informační a propagační agentury:

 

 * Prensa Latina - www.prensa-latina.cu , www.plenglish.com

 * Agencia de Información Nacional - www.ain.cubaweb.cu, www.ain.cu

 * AIN Camagüey- www.adelante.cu/AIN

 * Génesis Multimedia - www.prensa-latina.cu/genesisi/index.htm

 * Tienda virtual - www.latincuba.com

 

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstvo pro revizi a kontrolu

 

Ministerio de Auditoria y Control (MAC)

Monserrate No. 213 e/ Empedrado y Tejadillo

Habana Vieja, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 862-6443 / 862-0502

Fax: (53-7) 862-8251

E-mail: lina@minauditoria.cu

Sitio web: www.minauditoria.cu

Ministerstvo pro vědy, technologie a životního prostředí

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)

Industria y San José, (Capitolio)Habana Vieja

Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 860-3411/867-0756

Fax: (53-7) 866-8654

E-mail: fmgonzalez@ceniai.inf.cu

Ministerstvo kultury

 

Ministerio de Cultura (MINCUL)

Calle 2 No. 258 e/ 11 y 13, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-2276 / 55-2246

Fax: (53-7) 33-3013

E-mail: abel@min.cult.cu

Sitio web: www.cubarte.cult.cu

Ministerstvo hospodářství a plánování

 

Ministerio de Economía y Planificación (MEP)

20 de Mayo y Territorial, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-5371

Fax: (53-7) 833-3387

E-mail: lazara@mep.gov.cu

Sitio web: www.mep.gov.cu

Ministerstvo školství

 

Ministerio de Educación (MINED)

Teléfono: (53-7) 55-2920 / 55-2930

Fax: (53-7) 55-3105

E-mail: despacho@mined.rimed.cu

Ministerstvo vysokého školství

 

Ministerio de Educación Superior (MES)

Calle 23 y F No. 565, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-2314 / 55-2325 / 55-2335

Fax: (53-7) 33-3096

E-mail: ecruz@reduniv.edu.cu

Ministerstvo financí a cen

 

Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)

Obispo No. 211 esq. a Cuba, Habana Vieja

Teléfono: (53-7) 867-1900 / 867-1943

Fax: (53-7) 866-8050

E-mail: scarmita@mfp.gov.cu

Sitio web: www.mfp.cu

Ministerstvo spravedlnosti

 

Ministerio de Justicia (MINJUS)

Calle O No. 216, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-3451 al 59

Fax: (53-7) 833-3038

E-mail: despacho2@minjus.cu

Ministerstvo informatiky a spojů

 

Ministerio de Informática y las Comunicaciones (MIC)

Ave. Independencia y 19 de Mayo, Ayestarán

Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 57-4076 al 80

Fax: (53-7) 881-2856

E-mail: alina@mic.cu

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)

Calzada No. 360, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 836-4500

Fax: (53-7) 33-3460

E-mail: sax@minrex.gov.cu

Sitio web: www.cubaminrex.cu

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerio de Salud Pública (MINSAP)

Calle 23 No. 201, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-3377 / 55-3915

Fax: (53-7) 833-3236 / 833-2195

E-mail: ofmin@infomed.sld.cu

Sitio web: www.sld.cu

Ministerstvo cukrovarnického průmyslu

 

Ministerio del Azúcar (MINAZ)

Calle 23 No. 171, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-3194/55-3213/55-3207

Fax: (53-7) 836-4769

E-mail: ofelia@ocentral.minaz.cu

Ministerstvo zahraničního obchodu

 

Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX)

Infanta No. 16 esq. 23, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 54-3237/54-3238

Fax: (53-7) 55-0376

E-mail: mincex@mincex.cu

Sitio web: www.mincex.cu

Ministerstvo vnitřního obchodu

 

Ministerio del Comercio Interior (MINCIN)

Habana No. 258 e/ San Juan de Dios y Empedrado

Habana Vieja, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 867-0000 / 867-0061

Fax: (53-7) 866-8016

E-mail: mperez@cinet.cu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Calle 23 e/ O y P, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-0008 / 55-0071 / 55-0076

Fax: (53-7) 873-5816

E-mail: normita@mtss.cu

Ministerstvo dopravy

 

Ministerio del Transporte (MITRANS)

Ave. Independencia y Tulipán, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-5083 / 881-1498

Fax: (53-7) 33-5118

E-mail: ministro@trasnet.cu

Ministerstvo turistiky

 

Ministerio de Turismo (MINTUR)

Calle G y Malecón, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 834-4322

Pizarra:(53-7)832-7535 ext. 135

Fax: (53-7) 33-0546

E-mail: secretaria@mintur.tur.cu

Ministerstvo zemědělství

 

Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)

Conill y Ave. Independencia, Nuevo Vedado, Plaza

Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 884-5200

Fax: (53-7) 881-3775

E-mail: fernando@minag.gov.cu

Ministerstvo stavebnictví

 

Ministerio de la Construcción (MICONS)

Ave.Carlos Manuel de Céspedes y 35, Plaza

Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-5327 / 55-5304 al 27 / 881-8534

Fax: (53-7) 55-5303

E-mail: operativo@micons.com.cu

Ministerstvo potravinářského průmyslu

 

Ministerio de la Industria Alimenticia (MINAL)

Ave. 41 No. 4455 e/ 48 y 50, Playa, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 203-6801 al 09 / 203-3518

Fax: (53-7) 204-7021

E-mail: ministro@minal.cu

Ministerstvo základního průmyslu

 

Ministerio de la Industria Básica (MINBAS)

Ave. Salvador Allende No. 666 e/ Oquendo y Soledad

Centro Habana, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 877-5048 y 49

Fax: (53-7) 873-5345

E-mail: cd1@oc.minbas.cu

Ministerstvo lehkého průmyslu

 

Ministerio de la Industria Ligera (MINIL)

Empedrado No. 302 esq. a Aguiar, Habana Vieja

Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 867-0387 / 867-1580

Fax: (53-7) 867-0300

E-mail: minil@minil.org.cu

Ministerstvo rybolovného průmyslu

 

Ministerio de la Industria Pesquera (MIP)

5ta. Ave. y Calle 246, Edificio 1, Barlovento

Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 209-7930 / 209-7949

Fax: (53-7) 204-6295

E-mail: alfredo@fishnavy.inf.cu

Sitio web: www.cubamar.cu

Ministerstvo metalurgického průmyslu

 

Ministerio de la Industria Sideromecánica (SIME)

Ave. Independencia y 100, Boyeros, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 45-3911 / 45-3332 / 267-5856

Fax: (53-7) 267-1163

E-mail: oficmin@sime.co.cu

Ministerstvo pro zahraniční investice a ekonomickou spolupráci

 

Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC)

Ave. 1ra y 18, Playa, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 209-2828 / 204-3100

Fax: (53-7) 204-3496

E-mail: ministro@minvec.cu

Sitio web: www.minvec.cu

Kubánský institut rozhlasu a televize

 

Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT)

Calle 23 No. 258, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 832-1568 / 832-4775

Fax: (53-7) 833-3107

E-mail: presidencia@icrt.cu

Kubánský institut civilního letectví

 

Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC)

Calle 23 No. 64, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 55-1120

Fax: (53-7) 834-4553

E-mail: pre@iacc.avianet.cu

Státní institut pro sport, tělesnou výchovu a rekreaci

 

Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER)

Ave. Independencia y Vía Blanca, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 881-5176 / 57-7093 / 40-3390

Fax: (53-7) 883-5675

E-mail: presid@inder.co.cu

Sitio web: www.inder.co.cu

Státní institut hydrauliky

 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)

Calle Humboldt No. 106 esq. a P, Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (53-7) 870-5571 al 78 / 870-4449

Fax: (53-7) 873-5481

E-mail: vicky@hidro.cu

Státní celní úřad

 

Aduana General de la República de Cuba

Calle 6 e/ 37 y 39, Nuevo Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 55-5466 al 71

Fax: (537) 883-5222

E-mail: prb@agr.aduana.cu 

Mezinárodní letiště José Martí

 

Aeropuerto Internacional José Martí

Ave. Van Troi y Final Gral. Peraza, Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 266-4133

Información: (537) 649-5666

Fax: (537) 33-5169

Havanská burza pro zadávání vedlejších smluv

 

Bolsa de Subcontratación de La Habana

Calle 21 No. 661 esq. A, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba

Tele Fax: (537) 835-3122/(537)835-1704

E.mail: bolsa@camara.com.cu

Sitio web: www.camaracuba.com/bolsacuba

Obchodní komora Kubánské republiky

 

Cámara de Comercio de la República de Cuba

Calle 21 No. 661 esq. A, Vedado

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 833-6735/835-6817

Fax: (537) 535116

E-mail: pdte@camara.com.cu

Podnik obalové a nákladové techniky

 

Empresa de Envases y Embalajes (EEE)

Ave. del Bosque No. 121 e/ Ave. Zoológico y Calle 36

Nuevo Vedado, Ciudad de La Habana

Teléfono: (537) 881-0197

Fax: (537) 883-3150

E-mail: cnee@ceniai.inf.cu

Státní centrum rostlinné sanitární péče

 

Centro Nacional de Sanidad Vegetal

Calle Ayuntamiento No. 231 e/ San Pedro y Lombillo

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 870-1537 / 878-4976 al 79

Fax: (537) 870-3277 / 879-1339

E-mail: direccion@sanidadvegetal.cu

Středisko na podporu kubánského vývozu

 

Centro para la Promoción de las Exportaciones de Cuba(CEPEC)

Calle infanta No.16 Esq. 23 Vedado,Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 55-0428/55-0460/55-0425

Fax: (537) 8332220

E-mail: cepecdir@mincex.cu/sic@mincex.cu/cepecmer@mincex.cu

Sitio web: www.cepec.cu

Středisko na podporu kubánských investic

 

Centro para la Promoción de las Inversiones en Cuba

Calle 30 No.512 e/ 5ta. y 7ma.Miramar, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 202-3873/203-2233/206-1471/206-1472

Fax: (537) 204-2105

E-mail: cpinv@minvec.cu

Sitio web: www.cpi-minvec.cu

Institut zahraničního obchodu

 

Instituto del Comercio Exterior (INCOMEX)

Calle 23 e/ Infanta y P, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 54-2102 / 55-0453

Fax: (537) 55-0376

E-mail: incomex@mincex.cu

Státní institut normalizačních studií

 

Instituto Nacional de Investigaciones en Normalización (ININ)

Reina No. 412 e/Gervasio y Escobar, Centro Habana

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 861-2561/862-4701

E-mail: inin@ceniai.inf.cu

Institut veterinárního lékařství

 

Instituto de Medicina Veterinaria

Calle 12 No. 355 e/ 15 y 17, Vedado

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 830-3347 / 833-3348

Fax: (537) 830-3537

E-mail: dnimv@infomed.sld.cu

Státní institut výživy a hygieny potravin

 

Instituto Nacional de Nutrición e Higiene de los Alimentos

Calzada de Infanta No. 1158 e/ Llinaz y Clavel, Centro Habana,

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 870-3104 / 878-5918

E-mail: inha@infomed.sld.cu

Zvláštní notářství ministerstva spravedlnosti

 

Notaría Especial del Ministerio de Justicia

Calle O No. 216 e/ 23 y 25, Vedado

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 55-3467 / 55 3446

Fax: (537) 830-2954

Kubánský úřad pro průmyslové vlastnictví

 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Picota No. 15 e/ Luz y Acosta, Habana Vieja

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 862-4379 / 862-4395 / 866-0557 al 59

Fax: (537) 866-5610

E-mail: ocpi@ocpi.cu

Sitio web: www.ocpi.cu

Státní statistický úřad

 

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

5ta y Paseo, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 830-0000 / 830-9517

Fax: (537) 833-3083

Státní úřad pro normalizaci

 

Oficina Nacional de Normalización (ONN)

Calle E No. 261 e/ 11 y 13,Vedado

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 830-0825 / 830-0803 / 830-0835

Fax: (537) 33-8048

E-mail: jefatura@ncnorma.cu

Sitio web: www.onn.cu/default.aspx

Obvodní pobočka ministerstva zahraničního obchodu

 

Delegación Territorial del Ministerio del Comercio Exterior

Santiago de Cuba - Granma - Guantánamo

Calle 7 No.2 e/ L y Caseiro, Rpto. Ampliación de Terraza, Stgo.Cuba

Teléfono: (53 22) 62-9144 / 62-6725 / 62-3404

Fax: (53 22) 62-0928

E-mail: santiago@enet.cu

Obvodní pobočka ministerstva zahraničního obchodu

 

Delegación Territorial del Ministerio del Comercio Exterior

Holguín - Las Tunas

Calle 10 de Octubre No. 3 e/ Luz y Mario Pozo, Rpto. Luz, Holguín, Cuba

Teléfono: (53 24) 46-2379 / 46-2865

Fax: (53 24) 46-2379

E-mail: holguin@enet.cu

Obvodní pobočka ministertsva zahraničního obchodu

 

Delegación Territorial del Ministerio del Comercio Exterior

Cienfuegos - Villa Clara - Sancti Spíritus

Ave. 37 (Prado) No. 4406 e/ 44 y 46, Cienfuegos, Cuba

Teléfono: (53 0432) 51 3321 / 51 8591

Obvodní pobočka ministertsva zahraničního obchodu

 

Delegación Territorial del Ministerio del Comercio Exterior

Camagüey - Ciego de Ávila

Calle 6ta. e/ 1ra. Y B, Rpto. Julio A. Mella, Camagüey, Cuba

Teléfono:(53032) 271462 / 271725

Fax: (53 32) 27-1245

E-mail: camag@enet.cu

Finanční úřad pro diplomatické reprezentace a.s.

 

FINALSE S.A.

Calle 12 No. 309 e/ 3ra y 5ta.Ave.Playa, Habana, Ciudad de La habana, Cuba

Teléfono: (537) 204-4653

Fax: (537) 204-4652

Ředitelství pro externí pracovní síly Ministerstva cukru

 

Dirección de Fuerzas Externas del MINAZ

Calle 41 e/ 70 y 72, Municipio Playa,

La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 553194 ext. 2310/ 2312

Fax: (537) 33-3193

E-mail: clientes@arcaz.minaz.cu

Finanční úřad ministertsva zemědělství a.s.

 

FINAGRI S.A.

Calle Marino e/ Conill y Santa Ana, Municipio Plaza

La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 881-1797 (537) 884-5332

Fax: (537) 881-2764

E-mail: finagri@finagri.co.cu

Finanční společnost Habana a.s.

 

Corporación Financiera Habana S.A.

Centro de Negocios Miramar. Edif. 1-A Piso 3 (Oficina 305)

Ave. 3ra. / 78 y 80 Miramar, Playa. La Habana

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 204-3611: (537) 204-3654

Fax: (537) 204-3706

E-mail: cfh@cfh.cu

Finanční společnost CIMEX a.s.

 

Financiera CIMEX S.A.

Calle 8 No.319 e/ 3ra. y 5ta. Avenida, Municipio Playa

La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 204-3191: (537) 204-2193

Fax: (537) 204-2529

Finanční úřad pro turistiku a.s.

 

Financiera para el Turismo S.A.

Calle 23 No.672 esq. a D Vedado, Municipio Playa

La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 66-2209 / 12

Fax: (537) 33-4742

E-mail: presidencia@finatur.bandec.cu

Ministertstvo potravinářství, ekonomické ředitelství

 

MINAL Dirección de Economía

Ave. 41 nO. 4445 e/ 48 y 50 Municipio Playa

La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 204-8350 / 53

Fax: (537) 204-8355

Finanční úřad CAUDAL a.s.

 

FINANCIERA CAUDAL S.A.

Ave. 47 No.2813 E/ 28 y 30 Rpto. Kohly, Municipio Playa

La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 204-4127 / 29

Fax: (537) 204-4120

Sitio web: www.financieracaudal.com

Iberoamerický finanční úřad a.s.

 

Financiera Iberoamericana S.A.

Centro de Negocios Miramar. Edificio Barcelona(Oficina 314).

Ave. 5ta. e/ 76 y 80, Miramar, Playa. La Habana

Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 204-3196/97

Fax: (537) 204-3198

E-mail: ibis@iberoamerica.cu

Finanční úřad pro dopravu a.s.

 

Financiera del Transporte S.A.

Ave. Rancho Boyeros No.870 e/ Santa Ana y Ayestarán, Municipio Plaza.

La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 878-4994 / 95: (537) 879-4700 / 870 2570

Fax: (537) 8736344

E-mail: ft@ft.transnet.cu

Společnost NUEVA BANCA (Ředitelství pro analýzu rizik)

 

GRUPO NUEVA BANCA (Dirección de Análisis de riesgo)

Calle 36-A Edif. No. 121 (Apto.2) e/ 1ra. y 3ra. Miramar

Municipio Playa, La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfono: (537) 204-5248/49

Fax: (537) 204-5250

E-mail: increfin@increfin.cu

Finanční společnost a.s.

 

Compan~ía Financiera S.A.

Calle 26 No. 502 e/ 5ta. y 7ma. Avenida, Miramar, Municipio Playa

La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba

Teléfonos: (537) 204-9692 / 93

Fax: (537) 204-9691

E-mail: comfin@enet.cu