Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kubánská minulost.

19. 1. 2007


Kubánská minulost

Kryštof Kolumbus při své plavbě a hledání západní námořní cesty do Indie objevil dne 12 října 1492 dlouhý souvislý pruh země. Byl přesvědčen, že to je to, co hledal. Dne 27.října 1492 se v podvečer vylodil v zálivu Cayo Bariay na severovýchodním pobřeží Kuby. Tento ostrov byl pokřtěn jménem „ Juana „ na počest novorozeného dědice španělského trůnu a od této chvíle se stal tento ostrov koloniálním územím Španělska. Kouzelný ostrov, považován za východní pobřeží Asie s více než 1600 ostrůvky dodnes neztratil nic ze své jedinečností.

  Na ostrově se můžete setkat se všemi barvami člověka a tak v těle Kubánců koluje krev lidí ze všech části světa, smíšená různými kulturami, které jsou v důsledku historických události, jež začaly kolonizaci a následným zotročením obyvatelstva nucený žit v plné symbióze.  A tak by se dálo říci, že na tomto překrásném a kouzelném ostrově se snoubí dávnověk s novověkem. Kouzla měst, která začaly vznikat od dob „ kolumbovské éry“ jsou dneškem nedotčená a jsou svou krásou jedinečná. Minulost snoubící se s moderností měst je z architektonického hlediska opravdovou jedinečností .

 · O území Kuby se vždy vedl nelítostný boj, který trvá dodnes i když se již píše scénář života ve 21 století. V době, kdy Kolumbus objevil Kubu, žilo na ní přibližně 100.000 domorodců, z nichž většinu tvořili Taínové. V roce 1512 se pokusil dobýt Kubu Diego Velázquez de Cuéllar s 300 vojáky, včetně několika conquistadorů - Pánfila de Nerváeze, Juana de Grijalby, Pedra de Alvarada a Hernána Cortése, kteří se pozdějí  nechválně proslavili po celé Jižní Americe.

· Velázqez se svými muži obsadil do konce roku 1514 velkou část ostrova a začal zakládat první města : Nestra Asunción, de Baracoa, Santiago de Cuba, Bayamo, Santa Maria de Puberto Principe, Sencti Spíritus, Santísima Trinidad a San Cristóbal de la Habana.

·  Ze jmen, která obdržela města lze vydedukovat ideologický podtext masakrů páchaných Španěly na Indios, tedy obyvatelích, které takto nazval Kolumbus v dobré víře, že jde o obyvatelé Indie. Stejně jako jinde bylo „ pokřesťanectví “, tedy vnucování víry omluvou pro vraždění, ničení a vypalování. Názor místních obyvatel neměl žádnou váhu ve srovnání s absolutními pravdami, o nichž nebylo možné v žádném případě pochybovat.

· Do poloviny 16. století klesl počet domorodců v důsledku masakrů, nemocí a dalších pohrom k pěti tisícům. Proto bylo  od roku 1522  započato s posíláním Afričanů na Kubu, aby tu jako otroci pracovali na plantážích, dobývali nerosty a stavěli města. Byly vyvážené cele kmeny, které i zde zůstaly pohromadě a tak se zde přenášela i jejich kultura, zvyky, obyčeje a tradice.

· Rivalita mezí zeměmi jako Španělsko, Anglie, Francie, Holandsko či Španělsko se odrazila i v rozšíření pirátství. Pašování kradeného zboží se stalo výnosným obchodem. Jména pirátů jako Gilberto Hurón, Henry Morgan Francis Drake, Diego Grillo , kteří vydrancovali a vypálili mnoho měst, jsou známá dodnes. A tak města, která byla stavěná na pobřeží se začala pod patronací španělské vlády opevňovat. Tak vznikly pevnosti jako La Fuerza. La Puta, El Morro v Havaně a El Morro v Santiagu.

· V období před válkou mezi Španělskem a Británií / 1762 /, žilo v Havaně okolo 40 tisíc lidí a Havana byla třetím největším městem Nového světa. Dne 4. ledna 1762 vyhlásila Británie Španělsku válku a dne 5. března vyplula z Portsmouthu ke břehům Kuby britská válečná flotila. Po prudkých bojích a oblehání Havany jenž započalo 13. srpna a skončilo tentýž den dobytím města, se Britové stali jeho vládci. Britové však neobsadili celý ostrov, ale jen úzký pas pobřeží. Španělé přestěhovali hlavní město do Santiaga a dál ovládali většinu ostrova. Až versailleská smlouva stvrdila mír mezi Francií, Británií a Španělskem, po níž Británie převzala od Španělů Floridu a vrátila jim Havanu. Takto si rozdělili i vlivy v této oblasti. K těmto výše uvedeným uchvatilelům,  je pak třeba ještě připočutat i Holandsko.. V roce 1783 získaly Spojené státy nezávislost na Velké Británii a rázem se staly jejich největším konkurentem v této oblasti.